Atlantis
Céline Louis Ferdinand Doležal Miloš Duteurtre Benoit Grass Günter Hilský Martin Kabeš Petr Kareninová Anna Kundera Ludvík Kundera Milan Pound Ezra Rotrekl Zdeněk Švanda Pavel Trefulka Jan Urbánek Zdeněk Vaculík Ludvík
 
vyhledávání
 

Z historie

V únoru roku 1989 se v Brně sešlo pět mladých lidí, tzv. disidentů, kteří se rozhodli ve smyslu nově přijatého zákona o družstevnictví z roku 1988 založit nakladatelské družstvo. K příslušným úřadům podali žádost. Předsedou budoucího družstva se stal Jan Šabata. Družstvu dali jméno Atlantis a navázali tak na tradici edice Atlantis, kterou v Brně vydával do roku 1948 soukromý nakladatel J. V. Pojer. (Za dvacet let vyšlo v této edici 76 svazků významných děl českých a světových autorů.)

V červnu roku 1989 do družstva vstoupili někteří zakázaní čeští a slovenští spisovatelé sdružení kolem strojopisného měsíčníku Obsah. Na setkání v Bzenci v létě 1989 vznikl ediční plán, sestavený z prozaických, básnických, dramatických i teoretických prací zakázaných spisovatelů. Milan Uhde byl zvolen šéfredaktorem nakladatelství. Družstevníci společně přijali za čestné členy své kolegy a přátele, kteří byli v té době vězněni za šíření nezávislé kultury. V září roku 1989 sestavili spisovatelé-družstevníci při setkání na Hrádečku prohlášení, v kterém seznámili kulturní veřejnost s úmyslem nakladatelství Atlantis vydávat knihy zakázaných autorů. Prohlášení bylo publikováno u příležitosti Frankfurtského knižního veletrhu v říjnu téhož roku. Při stejné příležitosti (1. 11. 1989) ustavila skupina evropských kulturních osobností v čele s Tomášem Kostou Spolek na podporu svobodného nakladatelského podnikání ve střední a východní Evropě. Spolek přijal jméno Atlantis, e. V.

Národní výbor města Brna zamítl žádost s vysvětlením, že město potřebuje zedníky a opraváře (5. 4. 1989). MK ČSR zamítalo žádost s odůvodněním, že „...rozšíření počtu držitelů vydavatelských oprávnění vzhledem k tomu, že síť téměř čtyřiceti nakladatelských podniků v ČSR je schopna dostatečně uspokojovat čtenářské zájmy a potřeby, a také s ohledem na situaci v polygrafickém průmyslu, který dostatečně neuspokojuje ani požadavky existujících nakladatelských a vydavatelských podniků“ (22. 6. 1989, 31. 8. 1989). A 30. listopadu 1989, po „sametové revoluci“, stejné ministerstvo kultury poslalo družstvu do Brna vydavatelské oprávnění.

V roce 1993 se družstvo Atlantis transformovalo na společnost s ručením omezeným.