Atlantis
Céline Louis Ferdinand Doležal Miloš Duteurtre Benoit Grass Günter Hilský Martin Kabeš Petr Kareninová Anna Kundera Ludvík Kundera Milan Pound Ezra Rotrekl Zdeněk Švanda Pavel Trefulka Jan Urbánek Zdeněk Vaculík Ludvík
 
vyhledávání
 

Obchodní podmínky

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi prodávajícím a kupujícím při realizaci objednávek knih nakladatelství ATLANTIS, spol. s r. o. prostřednictvím těchto internetových stránek a jsou pro prodávajícího a kupujícího závazné.
 2. Prodávajícím je společnost ATLANTIS, spol. s r. o., se sídlem Česká 15, 602 00 Brno, IČO: 47912383. Kupujícím je osoba, která si objedná u prodávajícího knihy dle bodu 1.
 3. Prodávající poskytuje na knihy objednané prostřednictvím těchto internetových stránek slevu 15 % z doporučené prodejní ceny, není-li uvedeno jinak. Cena objednaných knih je doporučená prodejní cena po zohlednění poskytnuté slevy a po přičtení části ceny označené jako manipulační poplatek dle bodu 5 nebo 6 těchto Obchodních podmínek. Ceny uvedené na těchto internetových stránkách jsou včetně DPH 10 %. Všechny knihy, u nichž je aktivní volba "OBJEDNAT", má prodávající skladem.
 4. Prodávající nabízí na těchto internetových stránkách v sekci Antikvariát knihy, které jsou poškozené, opotřebené nebo se jinak liší od knih v sekci Obchod, textově jsou však vždy úplné. Prodávající neodpovídá za vady, které jsou uvedené u jednotlivých knih v sekci Antikvariát, kupující s tím souhlasí a s tímto vědomím knihu objednává a kupuje. Není-li uvedeno jinak, prodávající poskytuje na knihy uvedené v sekci Antikvariát a objednané prostřednictvím těchto internetových stránek slevu 50 % z doporučené prodejní ceny.
 5. Doručení objednávek v České republice
  Objednané knihy prodávající buď zašle kupujícímu poštou, tj. prostřednictvím České pošty nebo jiného subjektu pro přepravu zásilek, nebo si je kupující osobně vyzvedne a zaplatí. Při potvrzení objednávky může kupující zvolit jeden ze tří způsobů platby:

  a) platba předem
  K ceně objednaných knih bude prodávající účtovat manipulační poplatek ve výši 49 Kč (bez ohledu na hmotnost zásilky).
  Kupující se zavazuje uhradit celkovou cenu (cenu objednaných knih + manipulační poplatek) na účet prodávajícího 2400080678/2010 (Fio banka, a. s.), jako variabilní symbol uvede číslo své objednávky, jako konstantní symbol 0008.
  Prodávající se zavazuje odeslat objednané knihy kupujícímu poštou nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy bude platba na účet připsána.

  b) platba dobírkou
  K ceně objednaných knih bude prodávající účtovat manipulační poplatek ve výši 99 Kč (bez ohledu na hmotnost zásilky).
  Prodávající se zavazuje odeslat objednané knihy kupujícímu poštou na dobírku nejpozději do 5 pracovních dnů od přijetí objednávky.

  c) osobní odběr
  K ceně objednaných knih bude prodávající účtovat manipulační poplatek ve výši 0 Kč (bez ohledu na hmotnost zásilky).
  Kupující si objednané knihy vyzvedne osobně po předchozí telefonické domluvě na čísle 542 213 221 (tel. a záznamník) v sídle prodávajícího na adrese Česká 15, 602 00 Brno, a při převzetí uhradí v hotovosti cenu knih dle objednávky. Pokud si kupující nevyzvedne knihy do 14 dnů od objednávky, kupní smlouva (objednávka) zaniká, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak.

 6. Doručení objednávek do zahraničí
  Prodávající po přijetí objednávky stanoví výši manipulačního poplatku dle aktuálního tarifu České pošty. Celkovou cenu objednávky (cena knih + poštovné do zahraničí) a instrukce pro platbu sdělí kupujícímu na jeho e-mailovou adresu.
  Kupující je povinen uhradit všechny bankovní poplatky (způsob OUR). Jako důvod platby uvede kupující číslo své objednávky.
  Prodávající se zavazuje odeslat objednané knihy kupujícímu poštou nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy bude platba na účet připsána.
 7. Prodávající se zavazuje zasláním e-mailu neprodleně informovat kupujícího, pokud nemůže objednávku vyřídit.
 8. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen doručit prodávajícímu oznámení o odstoupení v písemné a listinné podobě a spolu s tímto oznámením vrátit prodávajícímu na adresu ATLANTIS, spol. s r.o., odbyt, Hybešova 38, 602 00 Brno, veškeré zboží převzaté od prodávajícího. Vrácené zboží musí být nepoškozené. Kupující nese náklady spojené s vrácením zboží a nebezpečí vzniku škody na zboží do okamžiku jeho vrácení, tj. doručení prodávajícímu. V případě odstoupení kupujícího od smlouvy je prodávající povinen vrátit kupujícímu finanční prostředky, které jako úhradu kupní ceny za zboží dle smlouvy od kupujícího obdržel, přičemž tyto finanční prostředky budou sníženy o (tj. nevrací se): manipulační poplatek dle bodu 5 nebo 6 těchto Obchodních podmínek, případné náklady spojené s opakovaným doručováním zboží kupujícímu, případné náklady prodávajícího spojené s vrácením zboží, vzniklou škodu v případě poškození či zjevného opotřebení vráceného zboží.
 9. Změna ceny vyhrazena oproti uzavřené kupní smlouvě, a to v případě chybně uvedené ceny v nabídce na těchto internetových stránkách, chyby systému či jiného omylu. V takovém případě prodávající upozorní kupujícího na změnu ceny (e-mailem či dopisem) a kupní smlouva zaniká, nebude-li dohodnuto jinak.
 10. Kupující souhlasí, aby prodávající evidoval jeho osobní údaje uvedené v objednávce nebo při zaregistrování a užíval je výhradně pro účely vyřízení objednávek kupujícího a informování kupujícího o činnosti prodávajícího. Prodávající se zavazuje neposkytnout údaje, které mu kupující sdělí, žádné třetí osobě a chránit tyto údaje před zneužitím.

Videozáznam z večera
„Unesený Západ
Milana Kundery,
v českém překladu
Anny Kareninové“,
který se konal 19. června 2023 ve Francouzském institutu v Praze

Unesený Západ
Obchod