Halasova.jpg

Dagmar Halasová, rozená Pojerová, se narodila 9. listopadu 1938 v Brně, jako dcera kulturně orientovaného brněnského lékaře MUDr. Pojera, jehož bratr byl zakladatelem a vydavatelem slavné edice Atlantis. Vystudovala románskou filologii (obor francouzština–španělština–rumunština) na Masarykově univerzitě. Pracovala jako knihovnice ve vědeckých a kulturních institucích; v Moravské galerii byla kustodkou sbírky bibliofilií a krásných tisků (1969–1990). Věnovala se též tlumočnictví a překladatelství: ve spolupráci s manželem Františkem X. Halasem přeložila na třicet svazků z oblasti beletrie, dějin umění a náboženské literatury. Léta 1990–1999 strávila v Římě, kde její manžel působil jako český velvyslanec u Svatého stolce. Autorka žije v Brně. Vydala monografii Bohuslav Reynek (Brno, Petrov 1992), Druhý hlas (Zlín, Archa 2007) a Až přijde ten Mág (Havlíčkův Brod, Petrkov 2014), připravila svazek Suzanne Renaud Bohuslavu Reynkovi. Dopisy 1923–1926 / Suzanne Renaud a Bohuslav Reynek. Lettres 1923–1926 (Zlín, Archa 1996). Spolu se svým manželem Františkem X. Halasem přeložila Jeruzalémskou bibli: Písmo svaté vydané Jeruzalémskou biblickou školou (Krystal OP – Karmelitánské nakladatelství, 2009–2010).