09-Pound1.jpg

Ezra Pound (1885 Spojené státy – 1972 Itálie), Američan — Evropan, prolínal Evropu s Amerikou a Dálným východem. Ovlivnil americkou i evropskou poezii. Většinu života strávil v Itálii. Jeho rozsáhlé básnické dílo zahrnuje i významné překlady od Konfucia po Cavalcantiho. Psal přelomové teoretické texty: od literárních po eseje ekonomické (proslulé ABC četby, ABC ekonomie, Průvodce po kultkúře). V roce 1943 byl ve Spojených státech obviněn z vlastizrady za rozhlasová vystoupení v Radio Roma, v nichž odmítal americkou válku proti Itálii. Aby nemusel být odsouzen k smrti, byl shledán duševně nezpůsobilým a třináct let strávil v nemocnici pro duševně choré. V roce 1958 se vrátil do Itálie. Dostávalo se mu poct v Americe i v Evropě, ale ve světě, který se tolik změnil, strávil posledních čtrnáct let života s pocitem, že v současné době už žádný Dantův Ráj napsat nelze. Poundovou životní básnickou skladbou jsou Cantos: jejich sto sedmnáct zpěvů psal přes padesát let. Poundovo dílo vychází v Atlantisu v překladu Anny Kareninové, v grafické úpravě Borise Myslivečka. O Ezru Poundovi se dočtete také v Revolver Revue č. 64 (2006), Revolver Revue č. 83 (2011) a v Revolver Revue č. 87 (2012) (Poundovo ABC ekonomie v překladu Anny Kareninové).

29. 1. 2014 – videozáznam pořadu Anny Kareninové Ezra Pound a jeho Cantos, který se konal v Knihovně Václava Havla

7. 6. 2017 – Anna Kareninová hostem pořadu ASAP v České televizi