12-Trefulka1.jpg

Jan Trefulka (1929–2012), prozaik, esejista, kritik, filmový scenárista a novinář.
V letech 1948–1950 a 1953–1954 studoval literární vědu, estetiku a češtinu na Karlově a Masarykově univerzitě. Byl dvakrát vyloučen z KSČ (1950, po rehabilitaci 1968 znovu v roce 1971), vysokoškolská studia nedokončil a vykonával různá zaměstnání: traktorista, hospodář střediska traktorové stanice, programový referent Domu umění v Brně, redaktor a šéfredaktor Krajského nakladatelství a literárního měsíčníku Host do domu, noční hlídač, vazač, spisovatel na volné noze se zákazem publikovat. V letech 1970–1987 uveřejňoval romány a povídky česky v Edici Petlice a v exilových nakladatelstvích Index (Kolín nad Rýnem) a Sixty-Eight Publishers (Toronto), francouzsky v nakladatelství Gallimard, německy v S. Fischer Verlag, švédsky v Tidens förlag. Ve veřejném životě se výrazně angažoval v obrodném procesu v roce 1968 jako člen KV KSČ a delegát protiokupačního vysočanského sjezdu KSČ, byl jedním z prvních signatářů Charty 77, po roce 1989 se stal předsedou Obce moravskoslezských spisovatelů, členem Rady České televize (1992–1997), členem rady Obce českých spisovatelů a výboru PENu. Jako publicista vytrvale prosazoval moravskou samosprávu v rámci České republiky.
4. 4. 2009 Akademie literatury české udělila Janu Trefulkovi Cenu Ladislava Fukse

  • katalog
  • ceník

Strana 1 z 1    Celkem 9 záznamů