10-Rotrekl1.jpg Photo © Dagmar Hochová

Zdeněk Rotrekl (1. 10. 1920 — 9. 6. 2013) Básník, prozaik, esejista, publicista, literární historik, autor televizních a rozhlasových scénářů. Narodil se 1. října 1920 v Brně. Roku 1945 začal studovat na Masarykově univerzitě filozofii, historii, sanskrt a dějiny umění. V letech 1945–1948 byl činný jako funkcionář Syndikátu českých spisovatelů, 1946–1948 člen výboru oblastního Svazu vysokoškolského studentstva, úzce spolupracoval s okruhem kolem revue Akord. Po únoru 1948 byl vyloučen ze všech organizací. Dne 14. dubna 1949 byl zatčen, 17. listopadu 1949 ve vykonstruovaném procesu s vysokoškolskými funkcionáři navrhl prokurátor trest smrti, rozsudek soudu zněl doživotí. Ve vězení strávil Zdeněk Rotrekl třináct let (Bory, Leopoldov, uranové doly Bytíz). Byl propuštěn na amnestii, 10. května 1962, s desetiletým podmínečným trestem, poté pracoval jako dělník-osvětlovač brněnských výkopů. Roku 1968 byl občansky rehabilitován, promoval na Univerzitě J. E. Purkyně prací Pojetí a smysl státu u sv. Augustina a Platóna, stal se zakládajícím členem výboru sdružení politických vězňů K 231. Od června 1968 byl kulturním redaktorem čtrnáctideníku Obroda, až do jeho násilného zastavení v prosinci 1969. Za normalizace byl intenzivně činný v několika disidentských skupinách, byl zakládajícím signatářem Manifestu Hnutí za občanskou svobodu (1988). Na jaře 1989 obnovil v samizdatu vydávání měsíčníku Akord. Po listopadu 1989 opět aktivně vstoupil do veřejného života. Je nositelem mnoha cen a vyznamenání, mj. Řádu T. G. Masaryka za "vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva" (1995), Ceny Karla Havlíčka Borovského (1999), Ceny Jaroslava Seiferta (2001) a Státní ceny za literaturu (2009). V roce 2000 začal připravovat pro nakladatelství Atlantis své Spisy. Rozvrhl je do šesti svazků; zatím vyšly čtyři. Zdeněk Rotrekl zemřel v neděli 9. června 2013.

V roce 1991 natočila Československá televize Praha půlhodinový medailon Básník Zdeněk Rotrekl, scénář Eva Štolbová, režie Jiří Ptáček
V roce 2002 natočil Český rozhlas Brno patnáctidílnou četbu na pokračování z románu Světlo přichází potmě, v režii Petra Dufka účinkoval Igor Bareš
V roce 2002 natočila Česká televize GEN, scénář a režie Břetislav Rychlík
V roce 2005, k autorovým 85. narozeninám, natočili Petr Baran a Petr Francán film Nezděné město, básník Zdeněk Rotrekl
V roce 2006 natočil Český rozhlas 3 – Vltava třídílné Osudy
21. ledna 2007 vedl Petr Placák rozhovor se Zdeňkem Rotreklem pro časopis Babylon
1. července 2007 vysílala Česká televize v rámci cyklu Česko jedna báseň díl se Zdeňkem Rotreklem
V roce 2009 byl Zdeněk Rotrekl vyznamenán Státní cenou za literaturu „za dosavadní literární tvorbu“ — podívejte se na záznam České televize
22. listopadu 2009 odvysílal Český rozhlas 7 – Radio Praha rozhovor se Zdeňkem Rotreklem
16. ledna 2010 otiskla Mladá fronta Dnes rozhovor Alice Horáčkové se Zdeňkem Rotreklem Hrozí nám zánik osobností
3. října 2010 vysílal Český rozhlas 3 – Vltava v pořadu Schůzky s literaturou ukázky z rozepsaného rukopisu pamětí s názvem Hnízda ze stromu, který odchází, ukázky otiskl také časopis Host č. 8/2010 a Host č. 2/2017.
15. června 2013 vysílalo Radio Proglas komponovaný vzpomínkový pořad In memoriam Zdeněk Rotrekl
14. července 2013 vysílal Český rozhlas Radiožurnál Doteky víry, věnované také ohlédnutí za tragickým a hrdinským životem Zdeňka Rotrekla
3. října 2013 vysílal Český rozhlas Plus pořad Portréty s názvem Zdeněk Rotrekl: „Básník proti ráji pozemských hovad“. Připravili Eduard Burget a David Hertl
V revue Paměť a dějiny 2013/03 vyšla velká studie Petra Placáka „Odvrhnout magickou moc bůžků. Zdeněk Rotrekl, Brno 1920–2013"
27. února 2015 byl Zdeněk Rotrekl vyznamenán in memoriam titulem Rytíř české kultury
Místa v Brně, k nimž se vztahují básně Zdeňka Rotrekla, mapuje Brno poetické
Bývalá káznice v Brně na Cejlu, kde byl mj. vězněn Zdeněk Rotrekl, byla zpřístupněna k prohlídkám
Sté výročí narození Zdeňka Rotrekla připomněly Kontexty 5/2020 (Pavel Švanda: Básník samotář ve středu dění) a Host 10/2020 (Jiří Zizler: Básník nepoznatelného)