Doc. PhDr. Miloš Mendel, CSc. (22. 4. 1952) je pracovník Ústavu religionistiky FF MU v Brně, odborník na problematiku islámského náboženství v kontextu historických a kulturních procesů v Asii a Africe - se zvláštním zřetelem k moderním dějinám Blízkého a Středního východu a islámu. Publikoval řadu studií v domácích i zahraničních odborných periodikách. Je autorem a spoluautorem publikací o islámu a moderních dějinách Blízkého východu — v nakladatelství Atlantis vyšly Islámská výzva (1994) a Náboženství v boji o Palestinu (2000).