10-Rotrekl.jpg Photo © Dagmar Hochová

Zdeněk Rotrekl (1. 10. 1920 — 9. 6. 2013) Básník, prozaik, esejista, publicista, literární historik, autor televizních a rozhlasových scénářů. Narodil se 1. října 1920 v Brně. Roku 1945 začal studovat na Masarykově univerzitě filozofii, historii, sanskrt a dějiny umění. V letech 1945–1948 byl činný jako funkcionář Syndikátu českých spisovatelů, 1946–1948 člen výboru oblastního Svazu vysokoškolského studentstva, úzce spolupracoval s okruhem kolem revue Akord. Po únoru 1948 byl vyloučen ze všech organizací. Dne 14. dubna 1949 byl zatčen, 17. listopadu 1949 ve vykonstruovaném procesu s vysokoškolskými funkcionáři navrhl prokurátor trest smrti, rozsudek soudu zněl doživotí. Ve vězení strávil Zdeněk Rotrekl třináct let (Bory, Leopoldov, uranové doly Bytíz). Byl propuštěn na amnestii, 10. května 1962, s desetiletým podmínečným trestem, poté pracoval jako dělník-osvětlovač brněnských výkopů. Roku 1968 byl občansky rehabilitován, promoval na Univerzitě J. E. Purkyně prací Pojetí a smysl státu u sv. Augustina a Platóna, stal se zakládajícím členem výboru sdružení politických vězňů K 231. Od června 1968 byl kulturním redaktorem čtrnáctideníku Obroda, až do jeho násilného zastavení v prosinci 1969. Za normalizace byl intenzivně činný v několika disidentských skupinách, byl zakládajícím signatářem Manifestu Hnutí za občanskou svobodu (1988). Na jaře 1989 obnovil v samizdatu vydávání měsíčníku Akord. Po listopadu 1989 opět aktivně vstoupil do veřejného života. Je nositelem mnoha cen a vyznamenání, mj. Řádu T. G. Masaryka za "vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva" (1995), Ceny Karla Havlíčka Borovského (1999), Ceny Jaroslava Seiferta (2001) a Státní ceny za literaturu (2009). Zdeněk Rotrekl zemřel v neděli 9. června 2013.
V roce 2000 začal Zdeněk Rotrekl připravovat pro nakladatelství Atlantis své Spisy. Rozvrhl je do šesti svazků, zatím vyšly čtyři. Editorkou Spisů je Jana Uhdeová, autorem grafické úpravy Boris Mysliveček. Na obálkách jsou reprodukce obrazů Marca Chagalla.