Ostra_Ruzena.jpg

Růžena Ostrá se narodila v roce 1932 v Černovicích, okres Blansko. Studium románských jazyků a ruštiny zakončila na univerzitě v Brně a v Bukurešti. Po ukončení studia pracovala pět let jako překladatelka a tlumočnice ve službách ministerstva zahraničních věcí v Praze a v Bruselu. Od roku 1962 do roku 1997 působila na univerzitě v Brně, Ústav románských jazyků a literatur, a přitom publikovala práce na téma vývoje románských jazyků a francouzské sémantiky. Od začátku své profesionální aktivity přeložila řadu českých textů do francouzštiny, a to textů vědeckých i publicistických. V posledních desíti letech překládala také z francouzštiny do češtiny. V roce 1994 obdržela v rámci udílení Ceny Josefa Jungmanna hlavní překladatelskou prémii za překlad románu Patricka Chamoiseaua Solibo Ohromný. Růžena Ostrá zemřela 30. prosince 2020.

  • katalog
  • ceník

Strana 1 z 1    Celkem 9 záznamů