Stromsik_foto.jpg

Jiří Stromšík se narodil 1. 4. 1939 v Krhové u Valašského Meziříčí. Vystudoval němčinu a češtinu na FF UP v Olomouci, tituly PhDr. a CSc. získal na FF UK v Praze. Akademickou dráhu v oboru dějin německé literatury začal v roce 1964 na FF v Prešově a od roku 1969 v Praze; zde mu v roce 1974 nebyla prodloužena pracovní smlouva. Poté pracoval jako učitel němčiny na jazykové škole a od roku 1985 jako redaktor nakladatelství Odeon. V roce 1990 nastoupil opět na katedře germanistiky FF UK v Praze, 1996 se habilitoval pro obor Dějiny německé literatury, v roce 2004 byl jmenován profesorem.
Hlavní oblasti jeho vědecké a pedagogické práce jsou teorie literatury, baroko, moderna a avantgarda, konzervativní revoluce a problematika překládání. Publikoval přes sedmdesát doslovů, odborných článků a studií v domácích i zahraničních časopisech a sbornících. Soubor jeho článků byl vydán knižně: Od Grimmelshausena k Dürrenmattovi. Kapitoly z německé literatury. Praha: H&H, 1994.
Za překlad Canettiho Masy a moci mu byla v roce 1995 udělena Cena Josefa Jungmanna za rok 1994. V roce 1999 mu byla udělena Rakouská státní cena pro literární překladatele. V rámci Ceny Josefa Jungmanna za rok 2007 vstoupil Jiří Stromšík do Síně slávy za překlad knihy Güntera Grasse Při loupání cibule. V roce 2008 mu byla udělena Státní cena za překladatelské dílo „za dosavadní činnost v oblasti překladů literárních děl“.

Bibliografie překladů Jiřího Stromšíka

  • katalog
  • ceník

Strana 1 z 1    Celkem 8 záznamů