Autoři a překladatelé nakladatelství Atlantis získali tato ocenění:

Nobelova cena za literaturu 1999 Günter Grass
Herderova cena 2000 Milan Kundera
Velká cena Francouzské akademie za celoživotní dílo 2001 Milan Kundera
Lipská knižní cena za evropské porozumění (Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung) 1995 Jan Trefulka
2002 Ludvík Kundera
Cena za novelu od Francouzské akademie 1997 Benoît Duteurtre: Drôle de temps
(česky Divná doba )
Prix Médicis 2001 Benoît Duteurtre: Le voyage en France
(česky Cesta do Francie )
Cena Franze Kafky  2020 Milan Kundera
Státní vyznamenání ČR
Řád T. G. Masaryka
1995 Ladislav Feierabend , in memoriam
Zdeněk Rotrekl
1996 Viktor Fischl
Dominik Pecka , in memoriam
Ludvík Vaculík
1997 Karel Pecka , in memoriam
1998 Jiří Kovtun
Státní vyznamenání ČR
Medaile Za zásluhy
1995 Miloš Forman
Milan Kundera
1996 Hana Ponická
1997 Ivan Blatný , in memoriam
1998 Roger Scruton
2000 Rio Preisner
Milan Uhde
2001 Josef Hiršal
František Listopad
2002 Ivan Klíma
František Pavlíček
2007 Ludvík Kundera
za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění
2011 Martin Hilský
za zásluhy o stát v oblasti kultury a školství
Státní cena za literaturu 2003 Petr Kabeš: Těžítka, ta těžítka
2007 Milan Kundera : Nesnesitelná lehkost bytí s přihlédnutím k dosavadní prozaické a esejistické tvorbě
2008 Ludvík Vaculík
(„za dosavadní literární a publicistickou tvorbu s přihlédnutím k bilanční próze Hodiny klavíru “)
2009 Zdeněk Rotrekl
(„za dosavadní literární tvorbu“)
Státní cena za překladatelské dílo 2008 Jiří Stromšík
(„za dosavadní činnost v oblasti překladů literárních děl“)
2011 Martin Hilský
(„za překlad úplného díla Williama Shakespeara s přihlédnutím k dosavadní překladatelské činnosti“)
2019 Anna Kareninová
(„za dosavadní překladatelské dílo v oblastech krásné literatury a filmu“)
Česká hlava 2015 Martin Hilský
Umělecká cena česko-německého porozumění (Kunstpreis zur deutsch-tschechischen Verständigung) 1995 Jan Trefulka
2002 Ludvík Kundera
Cena Jaroslava Seiferta 1994 Milan Kundera: Nesmrtelnost
1995 Petr Kabeš: Pěší věc a jiné předpokoje
2001 Zdeněk Rotrekl: Nezděné město. Spisy 1
2009 Ludvík Kundera za „celoživotní literární dílo, vydávané ve Spisech L. K.
Cena Karla Čapka 1998 Jiří Kratochvil
(za Siamský příběh a Nesmrtelný příběh)
2002 Ludvík Vaculík
(„za vzácně návaznou a osobitě provokativní fejetonistickou a beletristickou tvorbu“)
Cena Egona Hostovského 1995 Jáchym Topol: Sestra
1996 Jiří Kratochvil: Avion
Cena Toma Stopparda 1991 Jiří Kratochvil: Medvědí román
1995 Sergej Machonin: Příběh se závorkami. Alternativy
1998 Jana Červenková: Kurs potápění
Cena Ferdinanda Peroutky 2010 Ludvík Vaculík
Cena Ladislava Fukse 2007 Milan Kundera
2009 Jan Trefulka
Cena Josefa Jungmanna 1993 Hlavní překladatelská prémie
Růžena Ostrá
(Patrick Chamoiseau: Solibo Ohromný )
1994 Překladatelská prémie
Karel Plocek
(Carl Gustav Jung: Duše moderního člověka)
1996 Tvůrčí odměna
Ludmila Dušková
(Naděžda Mandelštamová: Dvě knihy vzpomínek )
1998 Tvůrčí odměna
Anna Kareninová
(Louis Ferdinand Céline: Skočná )
2005 Mimořádná tvůrčí odměna
Jiří Stromšík
(Günter Grass: Jako rak )
2007 Síň slávy
Jiří Stromšík
(Günter Grass: Při loupání cibule )
2014 Mimořádná tvůrčí odměna
Anna Kareninová
(Ezra Pound: II] Cantos )
Rytíř / Dáma české kultury
(čestný titul Ministerstva kultury ČR)
2015 Zdeněk Rotrekl
2019 Zdeněk Kalista
Cena Jihomoravského kraje 2012 Zdeněk Rotrekl
za přínos v oblasti literatury
Magnesia Litera 2003 Litera za překladovou knihu
Anna Kareninová
(Louis Ferdinand Céline: Klaun's band I, II )
Cena Revolver Revue 2017 Anna Kareninová
Literární ceny Nadace českého literárního fondu 1992 Tvůrčí prémie
Zdeněk Rotrekl: Sněhem zaváté vinobraní
1995 Pavel Švanda: Zkušenosti. Eseje
1998 Milan Jungmann: V obklíčení příběhů
1999 Milan Jungmann: Literárky - můj osud
Cena křepelek 1992 Zdeněk Rotrekl
1997 Ludvík Kundera
Pavel Švanda
Cena Karla Havlíčka Borovského za celoživotní dílo 1999 Zdeněk Rotrekl
Evropský fejeton 2000 Prémie
Miloš Doležal: „Kácení májky v globální vesnici“ (z knihy České feferony )
Cena Jana Skácela 2001 Pavel Švanda: Noemův deník
Cena města Brna 1999 Jan Trefulka
(„Udělení Ceny města Brna Janu Trefulkovi je výrazem uznání a díku za jeho práci oceňovanou i daleko za hranicemi.“)
2000 Jiří Kratochvil
(„Jeho práce byly oceněny pěti prestižními literárními cenami včetně Ceny Jaroslava Seiferta za rok 1999. K nim nyní město Brno jako výraz uznání připojuje Cenu města Brna.“)
2001 Pavel Švanda
(„Cena města Brna je oceněním jak jeho literárního díla, tak i pevných občanských postojů.“)
2002 Zdeněk Rotrekl
(„Udělení Ceny města Brna Zdeňku Rotreklovi je oceněním díla osobnosti, která svou tvorbou i příkladem svého života proslavila naše město doma i za hranicemi.“)
2004 Milan Kundera
(„Svým dílem se Milan Kundera zařadil k nejvýznamnějším světovým spisovatelům konce 20. století... tvoří nezastupitelnou složku naší kultury.“)
2013 Milan Suchomel
(„Ocenění náleží profesoru Suchomelovi z mnoha důvodů: za dlouholetou činnost na poli literární vědy a kritiky, za jeho srostlost s brněnskou bohemistikou, jejíž je dlouhodobě respektovanou osobností, za zájem o spisovatele Brna, jakož i za jeho dlouholetou pedagogickou činnost“)
Cena města Havlíčkova Brodu 1996 Hlavní cena nakladatelství Atlantis „za šíři edičního záměru a za kvalitu“
Ceny Společnosti pro vědy a umění Praha 2006 Zdeněk Rotrekl
2008 Milan Uhde
2009 Miloš Forman
2010 Ludvík Kundera
2019 Milan Kundera
Prix Nocturne 2011 Ludvík Vaculík: Morčata
Řád akademických palem (hodnost rytíře)
francouzské státní vyznamenání
2019 Růžena Ostrá